Gratulujeme všem oceněným autorům. Ostatním děkujeme za účast a podporu festivalu.

Těšíme se na příští setkání na 47. ročníku ve dnech 4. - 6. dubna 2025.

Soutěž je vyhlášena pro ZUŠ, ZŠ, SŠ, Domy dětí a mládeže a jednotlivce.

Přihláška ke stažení

Soutěžní kategorie

1. malba, kresba, grafika – do formátu A1

2. keramika – do formátu h-24, v-24, š-24cm

Věkové kategorie

A. 6 - 12 let

B. 13 - 18 let                     

Každý autor se může soutěže zúčastnit pouze jednou prací v každé kategorii. V každé výtvarné a věkové kategorii bude udělena 1. - 3. cena. Vítězní autoři budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků a předání věcných cen, které proběhne v rámci hlavního festivalového programu.

Vybrané práce budou vystaveny v průběhu mezinárodního festivalu PAF Tachov.

Rozhodnutí poroty je neměnné a není proti němu odvolání. Zasláním díla do soutěže autor a jeho právní zástupci souhlasí s jeho bezplatným užitím k propagaci festivalu a potápěčského sportu. Práce se nezasílají zpět. Případní zájemci si mohou své práce vyzvednout po předběžné domluvě nejpozději tři měsíce po ukončení festivalu v Muzeu Českého lesa v Tachově.

Do soutěže budou přijaty práce, které budou na místě určení k datu uzávěrky festivalu.

Vyplněnou přihlášku (u keramiky nenalepujte na dílo) a soutěžní práce označené jménem a věkem autora a názvem školy (u keramiky stačí jméno autora) zasílejte na adresu: Muzeum Českého lesa, tř. Míru 447, 347 01 Tachov.

Informace o festivalu: www.paftachov.cz 

Přihláška ke stažení