Termín konání festivalu: 31. března - 1. dubna 2023.   Ukončení příjmu soutěžních prací: 12. března 2023.

Fotografie

Pravidla Fotografické soutěže PAF Tachov

Vkládání soutěžních fotografií online

5. Soutěžní kategorie

5.1. Černobílá fotografie
5.2. Barevná fotografie ze sladkých přírodních vod
5.3. Barevná fotografie z moří a oceánů
5.4. Fotografie zhotovená v bazénu, případně ve volné vodě a upravena kreativní technologií
5.6. Autorské portfolio – autor musí zaslat 4 fotografie dle předepsaných témat
• A) Širokoúhlý záběr bez potápěče
• B) Širokoúhlý záběr s potápěčem
• C) Makro
• D) Snímek vodního živočicha

6. Soutěžní fotografie bude hodnotit odborná porota. Fotografie budou hodnoceny anonymně, tzn bez uvedení jména autora.
7. Jeden autor může přihlásit 1-3 fotografie v každé kategorii. Kategorie Autorské portfolio je hodnocena jako celek a musí obsahovat 4 fotografie.
8. Soutěžní fotografie nesmí být použita ve více kategoriích. Za stejnou fotografii se považuje také snímek zhotovený v krátkém časovém intervalu se stejným motivem.
9. Fotografie musí být zhotoveny pod vodou při potápění.
10. Přihlašovatel musí doručit fotografie v elektronické podobě (v některém z obvyklých datových formátů, nejlépe jpg). Vkládání soutěžních fotografií online  Doporučená velikost souborů je 20 x 30 cm / 300 dpi (2400 x 3600 obr. bodů). Soubor nesmí být větší než 5 MB
11. Do soutěže ve všech kategoriích mohou být zaslány pouze snímky a práce, které ještě na festivalu PAF Tachov nesoutěžily.
12. Z vybraných soutěžních snímků bude na náklady pořadatele zhotoveno 150ks fotografií formátu 30x45cm určených pro festivalovou putovní výstavu „PAF Tachov“. V případě zájmu o instalaci této výstavy kontaktujte pořadatele.
13. Přihlašovatel musí být autorem přihlášené fotografie a musí jít v době podání přihlášky o zletilou osobu mající způsobilost k právním úkonům, přičemž organizátor festivalu nemá žádnou odpovědnost z toho, pokud by v důsledku uveřejnění fotografie bylo zjištěno, že její pořízení nebo dispozice přihlašovatele s ní byly učiněny v rozporu s právními předpisy.
14. Autorská práva soutěžních snímků zůstávají soutěžícímu, nicméně účastí v soutěži autor souhlasí s využitím snímků za účelem propagace Festivalu PAF Tachov.
15. Autor souhlasí se všemi způsoby využití přihlášených fotografií na propagaci Festivalu PAF Tachov, výhradně však vždy pro osvětové a nekomerční účely (např. výstavy, publikace o festivalu, kalendáře, brožury apod.); autor souhlasí s tím, že využití bude bezúplatné a na dobu neomezenou, přičemž v ostatním zůstávají autorská práva autora nedotčena (samozřejmostí je uvádění autora fotografie).
16. Přihlášením do soutěže zúčastněný souhlasí se všemi uvedenými pravidly a podmínkami soutěže a užití přihlášených fotografií.
17. Autor si je vědom toho, že nebudou-li přihlášené fotografie splňovat stanovené náležitosti, neuhradí soutěžní poplatek, nebo nebude-li jeho přihláška podána stanoveným způsobem, bude jeho přihláška ze soutěže vyřazena.

Vkládání soutěžních fotografií online

 

 logo1

tachov2 

Thallata resort logo 

SomethingSpecial8

 

hledání