44. ročník festivalu PAF Tachov se koná v termínu 10. - 12. června 2022 ve městě Přimda. Uzávěrka příjmu soutěžních prací je 28. května 2022.

Fotografie

Pravidla Fotografické soutěže PAF Tachov

Vkládání soutěžních fotografií online

5. Soutěžní kategorie

5.1. Černobílá fotografie
5.2. Barevná fotografie ze sladkých přírodních vod
5.3. Barevná fotografie z moří a oceánů
5.4. Fotografie zhotovená v bazénu a kreativní technologií
5.6. Autorské portfolio – autor musí zaslat 4 fotografie dle předepsaných témat
• A) Širokoúhlý záběr bez potápěče
• B) Širokoúhlý záběr s potápěčem
• C) Makro
• D) Snímek vodního živočicha

6. Soutěžní fotografie bude hodnotit odborná porota. Fotografie budou hodnoceny anonymně, tzn bez uvedení jména autora.
7. Jeden autor může přihlásit 1-3 fotografie v každé kategorii. Kategorie Autorské portfolio je hodnocena jako celek a musí obsahovat 4 fotografie.
8. Soutěžní fotografie nesmí být použita ve více kategoriích. Za stejnou fotografii se považuje také snímek zhotovený v krátkém časovém intervalu se stejným motivem.
9. Fotografie musí být zhotoveny pod vodou při potápění.
10. Přihlašovatel musí doručit fotografie v elektronické podobě (v některém z obvyklých datových formátů, nejlépe jpg). Vkládání soutěžních fotografií online  Doporučená velikost souborů je 20 x 30 cm / 300 dpi (2400 x 3600 obr. bodů). Soubor nesmí být větší než 5 MB
11. Do soutěže ve všech kategoriích mohou být zaslány pouze snímky a práce, které ještě na festivalu PAF Tachov nesoutěžily.
12. Z vybraných soutěžních snímků bude na náklady pořadatele zhotoveno 150ks fotografií formátu 30x45cm určených pro festivalovou putovní výstavu „PAF Tachov“. V případě zájmu o instalaci této výstavy kontaktujte pořadatele.
13. Přihlašovatel musí být autorem přihlášené fotografie a musí jít v době podání přihlášky o zletilou osobu mající způsobilost k právním úkonům, přičemž organizátor festivalu nemá žádnou odpovědnost z toho, pokud by v důsledku uveřejnění fotografie bylo zjištěno, že její pořízení nebo dispozice přihlašovatele s ní byly učiněny v rozporu s právními předpisy.
14. Autorská práva soutěžních snímků zůstávají soutěžícímu, nicméně účastí v soutěži autor souhlasí s využitím snímků za účelem propagace Festivalu PAF Tachov.
15. Autor souhlasí se všemi způsoby využití přihlášených fotografií na propagaci Festivalu PAF Tachov, výhradně však vždy pro osvětové a nekomerční účely (např. výstavy, publikace o festivalu, kalendáře, brožury apod.); autor souhlasí s tím, že využití bude bezúplatné a na dobu neomezenou, přičemž v ostatním zůstávají autorská práva autora nedotčena (samozřejmostí je uvádění autora fotografie).
16. Přihlášením do soutěže zúčastněný souhlasí se všemi uvedenými pravidly a podmínkami soutěže a užití přihlášených fotografií.
17. Autor si je vědom toho, že nebudou-li přihlášené fotografie splňovat stanovené náležitosti, neuhradí soutěžní poplatek, nebo nebude-li jeho přihláška podána stanoveným způsobem, bude jeho přihláška ze soutěže vyřazena.

Vkládání soutěžních fotografií online

 

 logo1

tachov2

Primda Erb 

SomethingSpecial8

 

hledání