44. ročník festivalu PAF Tachov se koná v termínu 10. - 12. června 2022 ve městě Přimda. Uzávěrka příjmu soutěžních prací je 28. května 2022.

Filmy a Audiovizuální prezentace

Přihláška Filmu, AV pořaduí

Kategorie  - Potápěčské filmy

• 1A – amatérské filmy 

Délka filmu může být max. 20 minut včetně titulků.
• 1B – profesionální filmy - Díla zhotovená profesionálně nebo s profesionální účastí. Délka filmu není omezena.

Díla zařazená do kategorie 1A a 1B musí obsahovat minimálně 30 % záběrů nafilmovaných pod vodou.
---------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie - Filmy o vodě
Filmy které prezentují vodu a dění okolo ní v nejrůznějších podobách.

1C – amatérské filmy
Délka filmu může být max. 20 minut včetně titulků.
• 1D – profesionální filmy - Díla zhotovená profesionálně nebo s profesionální účastí. Délka filmu není omezena.

Do kategorie 1C a 1D mohou být zařazena pouze díla, která nesplňují podmínky kategorie "Potápěčský film"
------------------------------------------------------------------------------------------

• 1F Audiovizuální prezentace

• Díla složená z digitálních snímků s hudebním či slovním doprovodem.

• Maximální délka programu může být 12 minut včetně titulků.

• V soutěžních dílech musí být minimálně 30 % snímků nafotografováno pod vodou.

• Speciální techniku či software si zajišťuje soutěžící.

 Podmínky zařazení díla do soutěže

• Dílo bude zasláno do soutěže na níže uvedeném nosiči nebo pomocí specializovaných internetových služeb na výměnu velkých souborů
• Každé dílo musí být nahráno na začátku samostatného nosiče
• Na nosiči může být nahráno více soutěžních děl
• Před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů)
• Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé
• Na DVD nebo Blue ray disku nebude žádné grafické úvodní menu
• Na nosičích nebudou žádné bonusové materiály
• Cizojazyčné dílo bude zasláno s časovým plánem napsaným v anglickém jazyce. Tento bude přeložen a díla promítána v původním znění s překladem pro české diváky.

Nosiče:
• DVD
• Blue ray disk
• USB Flash paměť nebo jiné paměťové médium, které splňuje evropské normy

Na obalu nosiče nebo v příbalové informaci musí být vyznačeny tyto údaje:

• přesný, nezkrácený název filmu
• přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu)
• jméno a úplná adresa autora

Doporučené formáty:

DVD: DVD video
Blue-ray: BD video

Ostatní počítačové formáty:
Kontejnery: MP4, MPG, AVI
Kodeky: MPEG-2,MPEG-4, H264, AVCHD
---------------------------------------------------------------------------------------------
Další informace:
Soutěžní filmy a audioviuální prezentace zasílejte na adresu: PAF Tachov, K.Světlé 505, 347 01 Tachov. 

Dílo, které nabídne zajímavě vodní a podvodní svět , může být přijato předvýběrem poroty do soutěže i přesto, že nesplní výše uvedené podmínky. Tato díla mohou být oceněna zvláštní cenou.

• Festival se koná každý rok a je otevřen pro každého
• Festival se koná ve společenském areálu Mže v Tachově
• Autoři mají vstup na všechny akce konané v rámci festivalu PAF Tachov, včetně přednášek, sobotního potápěčského plesu a rautu zdarma.
• Autor zašle fotografii se svým portrétem pro katalog a galerii autorů festivalu (JPG, o velikosti 800x1200 dpi).
• Zasláním díla do soutěže autoři poskytují pořadatelům festivalu autorské právo k veřejné produkci na festivalu, výstavách, přehlídkách pořádaných v rámci festivalu a propagaci festivalu bez nároku na honorář.
• Soutěžní díla nebudou autorům zasílána zpět.
• Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

 logo1

tachov2

Primda Erb 

SomethingSpecial8

 

hledání